Dåbsforside - << Dåbens forløb >> - - [At åbne en verden]
FADERVOR
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Jesus lærte sine disciple Fadervor under Bjergprædikenen.