Dåbsforside - Dåbens forløb - << Trosbekendelsen >> - - [At åbne en verden]
Himlens og jordens skaber Om at se det skabte
"At tro på Gud som skaber vil sige:
Jeg tror at Gud har skabt mig og alle andre skabninger; at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser og endnu opholder alt dette; at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer; at han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til næring for dette legeme og liv, skærmer mig mod al fare og vogter og bevarer mod alt ondt; og alt dette gør han af lutter faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette skylder jeg at takke og prise ham og tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt."
Af Luthers lille Katekismus.
Martin Luther, 1483-1546, dr. teol., reformator

"Jeg tror at Gud har skabt mig".. og så nævner Luther alt det, som Gud i min hverdag skaber mig ved: føden, klæder, familie, arbejde. Gud som skaber er ikke bare en magt i fjern fortid, som satte det hele igang. Den magt virker hele tiden - gennem alt det, som former mit liv - også gennem det, som jeg selv gør.

Guds almagt - - Det umådelige univers