Dommedag 2000

I anledning af skiftet til år 2000 tog forestillingerne om verdens undergang fart. Nu måtte den komme - ikke bare i alle pc'erne, som man troede ville gå ned på grund af en generel programfejl - men selve det guddommelige program for tidernes løb havde sit time-out ved årtusindskiftet.
Folk tog til Jerusalem, for dér ville man være Kristus nærmest, når han vendte tilbage. Eller de tog ud i bjergene, for rumskibsflåder lå og ventede og ville komme for at hente de udvalgte.
Se også Dommedag 1260