A t åbne en verden - Mannakorn - Frygt er ikke i kærligheden
Teksten:

Gud er kærlighed,
og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden.
Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder,som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder.
1. Johannesbrev 4, 16-17

Frygt har at gøre med frygt for dom og tilintetgørelse. Men Gud har vist sin kærlighed til mennesket ved i Jesus at have delt både dom og død. Og Jesus opstod af døde. Derfor ved vi at hans kærlighed omfatter os - igennem og på den anden side af døden. Det skal vi ikke beholde som noget for os selv - men i den tryghed kan og skal vi elske det andet menneske.

Tilintetgørelse - Kærlighed stærkere end døden - Angst æder sjæle op -