A t åbne en verden - kirkens forplads - kirkerummet

Mit legeme..mit blod, som gives for jer..

Et offer
Giv os i tro at modtage Vor Herre Jesu Kristi legeme og blod og derved få del i hans fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv

(Fra bøn ved nadveren)

Jesu sidste måltid med disciplene
Dette er mit legeme..
Det lille stykke brød, man spiser ved nadveren, kaldes en oblat. Oblat betyder: "det som er ofret".
Livets brød
Dette er mit blod..
Jesus lader brød og vin betyde hans eget legeme og blod

..til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse